Obezitologie

Obezitologie je jeden z podoborů vnitřního lékařství. Můj pohled na obezitu je takový, že se nejedná o kosmetickou záležitost ale o nemoc, která dosáhla podobně jako například cukrovka (diabetes) charakteru epidemie  I jako k nemoci proto k obezitě přistupuji. Snažím se klientům vysvětlit co k jejich nemoci vedlo a co musí upravit/změnit, aby bylo léčba úspěšná. Naším úkolem je úprava váhy a sestavení redukčního jídelníčku dle zdravotního stavu pacienta pod lékařským dohledem.

Léčba obezity je dlouhodobá a  je provázena řadou komplikací. 
Dle WHO existují 4 základní stupně obezity (kategorizace vychází z poměrně nepřesného, ale konvenčního a uznávaného tzv. Body Mass Indexu - zkratkou BMI). 

Vypočet BMI: hmotnost v kg/výška v metrech na druhou
Hodnoty BMI:
méně než 18 .... podvýživa
18-25   normální konstituce
25-30   nadváha
30-35  obezita I.stupně (WHO I)
35-40  obezita II.stupně  (WHO II)
40-45  obezita III.stupně (WHO III)
nad 45  morbidní (maligní) obezita (WHO IV)

naše služby v oblasti obezitologie jsou v podstatě dvojího typu:

1. hrazené  pojišťovnou - základní péče o metabolickou chorobu

2. nadstandardní péči - komplexní metabolickou péči v oblasti obezitologie 

 

Poradíme vám s úpravou životního stylu a předem vás upozorníme na to, co vás čeká při hubnutí, na co je třeba dát pozor a co je třeba dodržet.